Elképzelés

Hogyan képzeljük el a film elkészítését?

Amennyire a mai, megváltozott színterek megengedik, valós helyszíneken, valós körülmények között forgatunk. A film minden jelenetének valós történelmi magja van. Már a puszta történések nagy feszültségeket hordoznak.

A filmben a cselekmények időtartamát sűrítjük és az időrendet is néha dramaturgiai szempontoknak alávetjük azért, hogy a néző a gondolati egységet tudja követni. Az ugyanazt az intézményt, eszmét, hivatalt betöltő személyeket, szerepeket összevonjuk. (Pl. sok püspöki titkár volt, sok állami hivatalnok, de mindenkit nem sorakoztatunk fel.) Viszont a Márton Áron püspöki beszédeit, ha tömörítve is, de legtöbb esetben szó szerint vesszük.

Arra törekszünk, hogy Márton Áron egyénisége, a kor és az egymással birkózó érdekek, értékek kűzdelme átélhető legyen. A néző gondolatilag, érzelmileg tudjon azonosulni a hitért szenvedőkkel vagy tudjon belehelyezkedni az ünneplő tömeg magasztos lelkületébe.

Tehát nem célunk az, hogy a nézőt egy korhű „múzeumon” átvezessük. Nem követjük kínos pontossággal Márton Áron életrajzi adatait. Nem játsszuk újra az eseményeket, azért, hogy precízen, korhűen rögzítsük a „valóságot”. Ez a film nem dokumentumfilm, nem életrajz és nem is művészfilm. Ez a film tanúságtétel. A szereplő közösség önmagát fogalmazza meg. A néző rátalál önmagára és a saját hívő közösségére. Önerőre ébred.

Keressük az események, történések, és döntések belső, mögöttes mozgató erőit. Keressük a jó és rossz, a bűn és kegyelem logikáját, következményeit.

A történelmi szereplők lelkét, a kor lélegzetét adja vissza. Egy közösség önmagát általa megfogalmazza. A néző önmagára talál és rátalál saját közösségére, önerőre ébred.

Segíteni akarjuk a nezőt, hogy a látottakból leszűrje az örökérvényű emberi és isteni igazságokat, a mai élethelyzetekre ezeket tudja alkalmazni, döntéseihez kapjon segítséget.

Kikkel szeretnénk megvalósítani?

Főszempont az, hogy először a helyi, erdélyi népet, szereplőket (színészeket) szakembereket vonjunk be. Amikor minden helyi lehetőség, erő megmozgatódott akkor, vesszük igénybe a magyarországi vagy külföldi segítséget, szereplőkben, eszközökben, pénzben, szakemberekben.

A nagyobb szerepeket hivatásos színészek alakítják. A népet a tömegjelenetekbe (bérmálkozásokon, püspökszentelésen, papszentelésen, csíksomlyói búcsún) Erdély különböző településeiről szervezzük be, főleg a forgatási hely körzetéből. A gyakorlati szervezés megkönnyítésére a néptömegeket keresztaljakra (zászlóaljakra) tagoljuk. Ezek mindig a település/plébánia nevét viselik.

A keresztaljakat falvanként, a városokban plébániánként állítjuk össze. Egy keresztalj 99 személyből áll:

 • 3 szakaszra tagolódik
 • egy szakasz 3 tízesre oszlik
 • minden tízes élén egy tízed vezető áll

A keresztaljak megszervezésére felkérünk falvanként, egyházközségenként három személyt:

 • egy gyakorló és tekintélynek örvendő hívőt
 • egy polgármesteri hivatalban dolgozót
 • közbirtokossági vezetőségi tagot

Ők egyben a szakaszok felelősei is. Segítségükre vannak a tízed vezetők.

A keresztalj vezetők feladatköre:

 • összeállítani a zászlóalj névsorát – azt adminisztrálni
 • a felkészítő alkalmakra összehívni az embereket
 • a közösségben kialakítani és fenntartani a Márton Áron-i szellemiségnek megfelelő békés, derűs, jó légkört
 • a fegyelmet megtartani a rendet követelő munka ideje alatt is
 • a próbákra összehívni a keresztaljakat
 • a felvételre a szállítást megszervezni, vagy a központtal együttműködni

A FILMKÉSZÍTÉS FOLYAMATA

Szellemi lelki felkészítők

A felkészítők alatt a szereplők személyesen kézbekapott kézi füzet alapján megismerkednek azokkal az életkörülményekkel, történelmi eseményekkel, helyszínekkel, intézményekkel, amelyek között Márton Áron élt.

Megismerkedünk Márton Áron életével, gondolatvilágával és az akkor fénykorát élő népegyház lelkületével, amelybe bele kell helyezkedjünk ahhoz, hogy meg tudjuk jeleníteni.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates